Otwarte konkursy ofert na rok 2018

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż z dniem 22 grudnia ogłasza konkursy ofert na:

Otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018

oraz

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert nr 1/2018 z zakresu realizacji zadania  rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018.

Szczegóły: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/konkurs-na-rozwoj-sportu-2018/

 

Otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na realizację zadania w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

oraz

nabór kandydatów na członków komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert nr 2/2018 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 na realizację  zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Szczegóły: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/konkurs-na-dofinansowanie-zadan-publicznych-2018/

 

Opublikowano: 21 grudnia 2017 10:45

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 761

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.