LGD ogłosza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
  • TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Szczegóły i formularze w ogłoszeniu http://www.ziemiakujawska.pl/item/1197-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-grant-nr-16-g-2018
 
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naborami prowadzonymi przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" - http://www.ziemiakujawska.pl/nabor-15-2018

Załączniki:

ogloszenie_granty_16g2018_.docx [56.29 KB]

zal_16g2018.zip [17.26 MB]

Opublikowano: 24 października 2018 13:34

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 422

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.