Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028

Gmina Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w przedmiotowym dokumencie.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie dotyczące opracowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028. Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Kucharska z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczas zebrane materiały i informacje o Gminie dotyczące społeczeństwa, środowiska naturalnego, gospodarki, infrastruktury, zasobów lokalnych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie  w  dniu 18 stycznia 2018  roku o godzinie 14.00. W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o delegowanie w zastępstwie członków rad sołeckich, zarządów stowarzyszeń.

PROGRAM SPOTKANIA

  1. Prezentacja zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, porównanie danych ze poprzedniej strategii i sytuacja obecna
  2. Prezentacja wyników badania ankietowego
  3. Podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć w ramach strategii jeszcze obowiązującej - krótka prezentacja
  4. Dyskusja nad priorytetami rozwoju gminy na najbliższe lata.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie, a następnie zamieszczone w Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028.

Ostateczna wersja dokumentu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkie środowiska i grupy społeczne do aktywnego włączenia się do procesu kształtowania założeń rozwoju naszej Gminy na nadchodzące lata. Właściwe opracowanie kierunków inwestowania i rozwoju społeczności naszej Gminy jest warunkiem koniecznym możliwości wsparcia tych zamierzeń ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania finansowego.

W przypadku zgłoszenia uwag i chęci przedstawienia swoich opinii na temat Strategii, należy pobrać i wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: strategia@gmina-aleksandrowkujawski.pl.  lub przekazać na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700  Aleksandrów Kujawski w tytule wiadomości, bądź na kopercie dopisując „Konsultacje - Strategia”. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu w jednej z powyższych form.

Ostatecznie uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2018r.

Prosimy pamiętać, iż zgodnie z zapisami projektów niektórych wytycznych programów unijnych, aby inwestycja otrzymała dofinansowanie zadanie winno być wpisane w dokumenty strategiczne np. plany, strategie, programy.

Załączniki:

formularz_konsultacje_strategia.doc [45.5 KB]

formularz_konsultacje_strategia.pdf [455.36 KB]

strategia_rozwoju_gminy_2008_2020.pdf [4.86 MB]

uchwala_2016_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_strategii_rozwoju_gminy_aleksandrow_kujawski_na_lata_2008.pdf [196.4 KB]

uchwalanrxxvii_225_17.pdf [740.21 KB]

Opublikowano: 09 stycznia 2018 15:01

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 431

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.