Złote Gody czyli Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi odznaczenie dla osób, które przeżyły 50 i więcej lat w jednym związku małżeńskim. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że aby zainicjować procedurę nadania medali Jubilatom należy zgłosić do urzędu gminy następujące dane: imiona i nazwisko Jubilatów, informacje dotyczącą daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego, adres zameldowania na pobyt stały oraz dane kontaktowe do Jubilatów bądź osoby zgłaszającej. Zgłoszenia można dokonywać osobiście w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub telefonicznie pod numerem: 54 2822059 wew.29. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy a następnie do Kancelarii Prezydenta RP. UWAGA. Gwarancją otrzymania medali w rocznicę zawarcia związku małżeńskiego jest zgłoszenie się do urzędu gminy co najmniej 5-6 miesięcy przed rocznicą ślubu.

Medale Jubilatom nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość na której w imieniu Prezydenta Wójt Gminy wręcza medale, może zostać zorganizowana przez urząd po uprzednim ustaleniu z wnioskodawcą terminu i miejsca wręczenia.

Gorąco zachęcamy wszystkie pary ze stażem małżeńskim 50 i więcej lat jak również ich bliskich i rodziny, aby zgłaszali taki fakt do naszego urzędu celem uhonorowania jubileuszu Złotych Godów medalem Prezydenta RP.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 475 t.j.)

  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743)

Opublikowano: 05 grudnia 2017 15:26

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 403

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.