Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że Powiat Aleksandrowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku MODUŁ II – dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie. Adresaci programu to osoby pełnoletnie, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON:

- opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym,

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł, z możliwością zwiększenia o:

    700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się,

    500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

    300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

- dodatek do uiszczenia opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł

- opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej , aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 674 zł (netto) na osobę.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przy ul.Sikorskiego 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie od 01.10 do 10.10. 2017 roku.

Więcej informacji pod numerem tel. 54 282 61 54 wew. 102, 509 379 876 p. Iwona Drzewiecka lub na www.pfron.org.pl

Opublikowano: 13 września 2017 08:57

Kategoria: Aktualności

  • Poleć znajomemu
  • Wydrukuj

Wyświetleń: 168

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.