Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości składania wniosków  w zakresie dofinansowania kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej w tym kryteria wyboru oraz tryb postępowania określone zostały w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXII/265/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  z dnia 22 czerwca 2017r. Druki wniosków, wzory umów oraz regulamin udostępnione zostały na stronie internetowej gminy. O dotację  na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków  mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego (za zgodą właściciela lub wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości). Wnioski  na rok 2017 należy składać do dnia 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta) wraz z wymaganymi załącznikami w tym prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski lub pod nr. tel. 054/282-2059 wew.33

Kwota dofinansowania do przedsięwzięcia wynosi do 50%  poniesionych kosztów kwalifikowalnych, określonych na podstawie przedłożonych faktur Vat bądź rachunków, nie więcej niż 4.000 zł.

Pozostałą kwotę dopłaca właściciel nieruchomości.

Załączniki:

umowa_dotacji.pdf [94.98 KB]

wniosek_o_udzielenie__dotacji.pdf [56.87 KB]

zgloszenie_wykonania__oczyszczalni.pdf [32.61 KB]

Opublikowano: 09 sierpnia 2017 14:43

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 477

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.