Uruchom przestrzeń - uwolnij swój potencjał. Bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne.

Program Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space jest międzynarodowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z lokalnym partnerem w Krakowie (Centrum Doradztwa Strategicznego), a także w Wielkiej Brytanii (Scotland’s Regeneration Network) i Chorwacji (miasto Komiza, miasto Sibenik).

W ramach projektu zorganizowane będą 5-dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji, w trakcie których eksperci z instytucji przyjmujących zaprezentują ciekawe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie ożywienia przestrzeni publicznych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do projektu, która potrwa do 18.08.2017 r.


JAKI JEST CEL PROJEKTU „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym. Chęć podjęcia współpracy w ramach projektu wyraziły organizacje wspierające zarządzanie przestrzeniami publicznymi. Cel ten realizują poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz związków pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości (w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT „UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ – URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE" ?

Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli instytucji trzech sektorów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych:

  • jednostki samorządu terytorialnego (w tym pracownicy urzędów miast i gmin zajmujących się polityką miejską, kreowaniem i ożywianiem przestrzeni, programami rewitalizacji i rozwoju); instytucje zajmujące się animacją społeczności i przestrzeni lokalnych (np. instytucje kultury, pomocy społecznej), podejmujące działania nastawione na rewitalizację społeczną.
  • organizacje pozarządowe, w tym ruchy miejskie, reprezentujące interesy mieszkańców, instytucje zajmujące się zmianami przestrzennymi, organizacje zajmujące się animacją lokalnych społeczności pod względem społecznym ( działające przeciw wykluczeniu), kulturowym i gospodarczym.
  • organizacje pracodawców/związków zawodowych. Osoby zajmujące się kreacją przestrzeni lub takie, w których interesie leży wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i aktywności społeczności lokalnych (np. podmioty gospodarcze z sektora turystycznego, czy kultury).

WARUNKI UDZIAŁU

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

  • w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji  formalnie związanie z daną instytucją
  • co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych
  • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (min. B2), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez wnioskodawcę na etapie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Oznacza to, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

 

Więcej informacji:

Paulina Chruszczyk
Centrum Doradztwa Strategicznego

e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl
tel.: 12 623 77 40 wew. 30

 

http://www.cds.krakow.pl/unlock_your_potential_activate_space_uruchom_przestrzen_uwolnij_swoj_potencjal_,586.html

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 11:42

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 350

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.