Spotkanie informacyjno-szkoleniowe LGD

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych z terenu objętego LSR, tj. z terenu powiatu aleksandrowskiego na spotkania informacyjno – szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • kluby samopomocy

  • świetlic środowiskowe

  • kluby młodzieżowe,

  • kluby pracy,

  • aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. (tj. wtorek)o godz. 10:00 – restauracja „Tara” w Aleksandrowie Kujawskim. Zgłoszenie uczestnictwa oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-54 282 40 97 lub drogą mailową: ziemia.kujawska@wp.pl  Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 08:16

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 195

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.