KONTO BANKOWE URZĘDU

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za posiadanie psa, podatki od osób prawnych

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
nr konta: 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

wpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłaty za wywóz odpadów komunalnych

indywidualne konta określone decyzją administracyjnąKASA

Możliwość uregulowania należności w kasie kartą płatniczą oraz BLIK.© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.